วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมกรรมการดำเนินงานคริสตจักรภาคที่ 8 
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2018  1/2018
ณ สำนักงานคริสตจักรภาคที่ 8  จ.เพชรบุรี เวลา 15:00 - 20:30 น.


บรรยากาศสบายๆ ดูจากภาพครับผม

มีเงียบบ้างบางโอกาสขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท่านครับผม


"ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด"

1 โครินธ์ 13:13By Numpu   
1

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการดำเนินงานคริสตจักรภาคที่ 8 ครั้งที่ 2/2017 ณ คริสตจักรทับสะแก

บรรยากาศในการประชุม ณ คริสตจักรทับสะแก

วันเสาร์ ที่ 5 เดือนสิงหาคม ค.ศ.2017
ประชุมเสร็จสิ้นแล้วพร้อมจากกันด้วยภาพรวม

พวกเราคริสตจักรภาคที่ 8 หัวใจเดียวกัน คือรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเยียนหมวดคริสเตียนท่ายาง และคริสตจักรหนองปรง


หมวดคริสเตียนท่ายางมอบ

โดย อาจารย์กาญจนา  สัตย์สงวน เหรัญญิกคริสตจักรภาคที่ 8

คริสตจักรหนองปรง
แบ่งปันและหนุนใจซึ่งกันและกัน โดย
ผป.พรเทพ  วีระเศรษฐ์ศิริ
ประธานคริสตจักรภาคที่ 8

คริสตจักรหนองปรงคริสตจักรหนอปรง
มอบของขวัญให้เด็กด้อยโอกาส
โดย อาจารย์กาญจนา  สัตย์สงวน
เหรัญญิกคริสตจักรภาคที่ 8

แบ่งปันประสบการณ์และหนุนใจ
โดย ผป.พรเทพ  วีระเศรษฐ์ศิริ
ประธานคริสตจักรภาคที่ 8

แบ่งปันและหนุนใจการรับใช้พระเจ้าต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมเยียนคริสตจักรหนองปรง

ร่วมแบ่งปันและเยี่ยมเยียนคริสตจักรหนองปรง  

อาทิตย์ที่่ 23 ตุลาคม ค.ศ.2016

โดย รักษาการผู้ประสานงานภาคที่ 8รอยยิ้มนั้นกำลังบ่งบอกว่าพวกเรามีความสุขวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมเยียน

เยี่ยมเยียนคริสตจักรในภาคที่ 8วันแม่แห่งชาติ ณ คริสตจักรศรีพิมลธรรม


นมัสการพระเจ้า  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

ราชินีศรีแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2016

ณ คริสตจักรศรีพิมลธรรม จังหวัดเพชรบุรี


เข้าสู่การนมัสการพระเจ้า